قلم خمیربر دو سر استیل  :جنس دسته ازپلاستیک واستیل وبدنه ازاستیل می باشد.این وسیله برای برش انواع خمیر ( پلیمری ،  ایتالیایی ،  چینی و فوندانت )استفاده می گردد .طول قلم حدود 18سانتی متر وقطر تیغ های برش  آن 4سانتی متر می باشد.