معرفی قلم ایسینگ 3 عددی


قلم ایسینگ  متشکل از سه قلم دو سر با بدنه پلاستیکی می باشد .قلم اول داری یک سر سوزنی ویک تیغ کاتر می باشد . قلم دوم  دارای دو سر چرخی برای برش  وطرح انداختن استفاده می گردد. قلم سوم دارای دو سر سمبه دار می باشد . طول هر قلم حدود 18 سانتی متر می باشد .