معرفی قلم فیگور


قلم فیگور از جنس سیلیکون  می باشد .کاربرد این قلم بیشتر برای ساخت چهره می باشد  ،استفاده از این قلم برای خمیرهای (فوندانت ، پلیمری ، ایتالیایی) . اندازه طول قلم 16.5سانتی متر می باشد.