معرفی قلم مشکی 4عددی


قلم4تکه جنس پلاستیک وکاربردآن  کمک به فرم دادن به انواع خمیر ( پلیمری ،  ایتالیایی ،  چینی و فوندانت ) .هر قلم ازدوسرتشکیل شده است .طول هر قلم حدود 16.5سانتی متر می باشد.