معرفی قلم مغار دسته چوبی 10 عددی


قلم مغار از دسته چوبی وسر فلزی جهت تراش قطعات چوبی و مجسمه های گچی وگلی وهمچنین برخی از خمیر های مجسمه سازی و فوم ویونولیت استفاده می گردد .طول هر قلم حدود 13 سانتی متر می باشد.