معرفی قلم پیکرتراشی و داتینگ سایز کوچک


قلم پیکر تراشی وداتینک ، سایز کوچک قلم پیکر تراشی می باشد وسمت دیگر این قلم  ،قلم داتینک می باشد . ازاین قلم در کارهای خمیری استفاده می شود . (خمیر پلیمری ، خمیر فوندانت ، خمیر ایتالیایی وچینی)