معرفی قلم8 تکه طرح یک

ازجنس پلاستیک وکاربردآن  کمک به فرم دادن به انواع خمیر ( پلیمری ،  ایتالیایی ،  چینی و فوندانت ).هر قلم ازدوسرتشکیل شده است .طول هر قلم حدود 12 سانتی متر می باشد.