معرفی قلم 9 تکه چرخی


قلم 9 تکه چرخی :جنس پلاستیک وکاربردآن  کمک به فرم دادن به انواع خمیر ( پلیمری ،  ایتالیایی ،  چینی و فوندانت ).هر قلم ازدوسرتشکیل شده است .دراین سری ازقلم سرهای چرخی برای برش دادن خمیر قرارداده شده . طول هر قلم حدود 15 سانتی متر می باشد.