معرفی ابزار چشم ودهان


ابزار چشم و دهان : جنس پلکسی  
دارای طرح ها  و سایز های مختلف میباشد .
کاربرد : ازاین ابزار برای  طرح انداختن انواع طرح چشم ودهان درچند سایز برروی عروسک های خمیری استفاده می شود.(خمیر پلیمری ، خمیر ایتالیایی ، خمیر چینی وفوندانت)
محصول ایران