معرفی سیم گل سازی 30 سانت شماره 26


سیم گل سازی
کاربرد: برای کارهای گل سازی استفاده می شود .( گلهای  شکری ، چینی ، انعطاف ف پارچه ای وغیره ).
تعداددر بسته 20 عدد
رنگ : سبز
طول سیم : 30 سانتی متر
شماره سیم : 26
محصول کشور چین