فروشگاه اینترنتی کلبه هنر

صنایع دستی و عروسک های خمیری و خمیر پلاستیک

شرکت سحاپارس هنر درسال 1395 آغازبه تولیدنوعی خمیرپلیمری (مناسب  جهت عروسک سازی ودست سازه خمیری ) نمود.این کاربه درخواست گروهی ازهنرمندان مربوط به این رشته هنری وبا هدف جایگزینی برای خمیرهای خارجی با قیمت بالا انجام گرفته است .باهدف بدست آوردن یک فرمول قابل قبول ،دردوره زمانی فرموله کردن خمیر، همواره نمونه های دراختیارعزیزان هنرمند قرارداده شدوازنظرات آنها بهرمندگردیدیم .وهمچنان برای تولید نمونه های دیگر وبهتر درتلاش هستیم .
هدف شرکت از ابتدا حذف واسطه وفروش  مستقیم به مصرف کننده بوده ودراین راستا فروش خود را به صورت مستقیم وبا کمک شبکه های اجتماعی آغازنمودیم که با استقبال بسیارهمراه گردید. به مرورایام ودرخواست مکررمشتریان گرامی مجموعه ای ازابزار،قالب وملزومات مربوط را تهیه وجهت فروش ارائه نمودیم که با استقبال فراوان هنرمندان این رشته همراه شد.واکنون برای بهبود وضعیت سفارشات وایجاد یک محیط باآرامش برای سفارش دقیق تر این سایت فروشگاهی را با نام کلبه هنر راه اندازی نموده ایم .
اخطار
خیر
بله